Наша діяльність

Програмне забезпечення ВНПС «Фінансовий світ» дозволяє:

1. Здійснити переказ (платіж) готівкових коштів без відкриття рахунку через структурні підрозділи та платіжні термінали  членів ВНПС в межах платіжної системидля:

· оплати послуг (житлово-комунальних, телекомунікаційних, в т.ч. послуг стільникового зв’язку тощо) на рахунки  юридичних осіб та/ або фізичних осіб-підприємців, з якими членами ВНПС, Розрахунковим банком  або Платіжною організацією укладені договори про приймання платежів на їх користь;

· оплати товару на рахунки  юридичних осіб та/ або фізичних осіб-підприємців, з якими членами ВНПС, Розрахунковим банком  або Платіжною організацією укладені договори про приймання платежів на їх користь;

· поповнення  власного рахунку  в банку, що є членом ВНПС;

· погашення заборгованості за кредитом  (відсотками за ним), отриманим в  в фінансових  установах (банківських та небанківських);

· зарахування на рахунки юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у випадках передбачених законодавством України.

2. Здійснити  переказ (платіж) готівкових коштів за межі платіжної системи на рахунки фізичних та юридичних осіб через структурні підрозділи та платіжні термінали  членів ВНПС  для:

· оплати послуг (житлово-комунальних, телекомунікаційних, в т. ч. послуг стільникового зв’язку тощо) на рахунки  юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, з якими членами ВНПС, Розрахунковим банком  або Платіжною організацією укладені договори про приймання платежів на їх користь;

· оплати товару на рахунки  юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, з якими членами ВНПС, Розрахунковим банком або Платіжною організацією укладені договори про приймання  платежів на їх користь;

· погашення  заборгованості за кредитом  (відсотками за ним), отриманим  фінансових установах (банківських та небанківських).

3. Здійснити переказ (платіж) з використанням спеціальних платіжних засобів інших платіжних систем через структурні підрозділи та платіжні термінали  членів ВНПС   для:

· оплати послуг (житлово-комунальних, телекомунікаційних, в т.ч. послуг стільникового зв’язку тощо) на рахунок  юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, з якими членами ВНПС, Розрахунковим банком або Платіжною організацією укладені договори на обслуговування цих платіжних засобів;

· оплати товару на рахунок  юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, з якими членами ВНПС, Розрахунковим банком або Платіжною організацією укладені договори на обслуговування цих платіжних засобів;

· поповнення  власного рахунку  в банку ;

· погашення  заборгованості за кредитом  (відсотками за ним), отриманим в фінансових установах (банківських та небанківських).

4. Здійснити переказ готівкових коштів без відкриття рахунку фізичною особою через структурний підрозділ члена ВНПС для видачі готівкою інший фізичній особі (без відкриття рахунку) через структурний підрозділ члена ВНПС в межах платіжної системи. Виплата переказу може бути здійсненна протягом 15-20 хвилин з моменту його ініціації.

Операції з переказу коштів (прийому платежів) через платіжні термінали членів ВНПС, що здійснюються протягом одного операційного дня для фізичної особи,мають обмеження за сумою:

· для готівкових операцій (поповнення рахунку, погашення кредиту, платіж на ім’я юридичної особи, фізичної особи - підприємця) – до 5 000 гривень.

· операції з переказу фізичними особами готівкових коштів для подальшої виплати готівкою здійснюються через структурні підрозділи членів ВНПС і їх сума не  може перевищувати  50 000 гривень  протягом одного операційного дня.

Розрахунки за здійсненними  переказами проводяться в межах залишку коштів на рахунках членів ВНПС у Розрахунковому банку, або за рахунок кредиту (овердрафту) Розрахункового банку або Платіжної організації до 12 години наступного робочого дня.