Порядок припинення участі та виключення учасника платіжної системи Фінансовий Світ, який порушує вимоги щодо участі в Платіжній системі або більше їм не відповідає

 

Усі суб’єкти правових відносин ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (далі – Фінансовий Світ або Платіжна система), платіжною організацією якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (далі – Платіжна організація), а саме учасники платіжної системи Фінансовий Світ та Розрахункові банки мають право припинити участь у платіжній системі Фінансовий Світ за власним бажанням або Платіжною організацією за наявності однієї з н нижчезазначених підстав.

Підставою для ініціювання припинення участі у Платіжній системі є:

відповідне рішення Національного банку України щодо учасника;

письмова заява учасника Платіжної системи за 30 днів про припинення участі у Платіжній системі, що надається Платіжній організації;

лист від учасника платіжної системи Фінансовий Світ, з яким укладено договір про приймання платежів на його користь за 30 днів до припинення участі у Платіжній системі, що надається Платіжній організації;

лист від Розрахункового банку про припинення виконання своїх функції та участі у Платіжній системі надається Платіжній організації за 30 днів.

 

Підставою для припинення участі фінансової установи у платіжній системі Фінансовий Світ є:

рішення Національного банку України про припинення дії ліцензії на надання послуг з переказу коштів;

рішення Національного банку України про позбавлення статусу фінансової установи;

рішення Національного банку України про ліквідацію банку;

рішення Господарського суду про ліквідацію фінансової установи чи визнання її банкрутом;

рішення вищого органу управління фінансової установи про його ліквідацію;

систематичне невиконання зобов'язань (більше 3 разів протягом року), пов'язаних із розрахунками з іншими учасниками Платіжної системи та/або учасниками та отримувачами Платіжної системи;

систематичне подання недостовірної інформації (більше 3 разів), яка потрібна для забезпечення функціонування Платіжної системи та/або для вирішення спорів і конфліктів щодо здійснення переказів через платіжну систему Фінансовий Світ;

порушення фінансовою установою або її структурним підрозділом технології роботи у Платіжної системи та невиконання вимог інформаційної безпеки платіжної системи Фінансовий Світ;

нездійснення протягом року операцій з переказу коштів через платіжну систему Фінансовий Світ;

з інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання учасником Платіжної системи його функції.

Платіжна організація письмово попереджає у разі порушення двох пунктів перерахованих умов, а у разі повторних порушень, Платіжна організація має право припинити роботу учасника у Платіжній системі.

 

Платіжна організація при припиненні участі учасником у Платіжній системі проводить перевірку виконання нижче наведених умов:

вилучення учасником рекламних матеріалів;

проведення остаточних розрахунків з іншими учасниками та/або утримувачами Платіжної системи;

надання інформації діючим учасникам – про припинення участі учасником у Платіжній системі.

Суб’єкт правових відносин не повинен мати заборгованості перед Платіжною організацією та має здійснити всі розрахунки до припинення участі у Платіжній системі. Якщо в результаті перевірки встановлено, що ці вимоги не виконані або виконані частково, то Платіжна організація по узгодженню з суб’єктом правових відносин встановлює новий термін для повного виконання ним цих умов, по закінченню цього терміну перевірка виконання цих вимог поновлюється.

Платіжна організація протягом одного місяця після виключення юридичної особи суб’єкта правових відносин із платіжної системи Фінансовий Світ приймає до розгляду претензії по спірних транзакціях такого учасника.

Розрахунковий банк після закінчення місячного строку, протягом трьох робочих днів, перераховує залишок коштів із рахунку відкритому у Розрахунковому банку фінансової установи для розрахунків у Платіжній системі на її рахунок в обслуговуючому банку та повідомляє про розірвання договірних відносин.

Після цього суб’єкт правових відносин підписує з Платіжною організацією відповідний договір про припинення участі у платіжній системі Фінансовий Світ.