Права і обов’язки платіжної організації

Перелік прав і обов'язків Платіжної організації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (далі – Платіжна організація), що є платіжною організацією ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (далі – Фінансовий Світ або Платіжна система),

має наступні права:

 

Платіжна організація виконує наступні обов’язки:

забезпечує оперативне керування АПК та інформаційною безпекою Платіжної системи у межах повноважень, визначених Платіжною організацією, забезпечує збір, сортування, інформаційну обробку, реєстрацію та зберігання відповідних операцій Платіжної системи;

забезпечує формування, обробку, передачу, одержання та зберігання документів за операціями з переказу коштів, а також формування відповідних документів на переказ в електронній формі;

забезпечує цілодобову безперебійну авторизацію операцій з переказу коштів відповідно до укладених Платіжною організацією та учасниками договорів;

забезпечує підтримку бази даних користувачів (отримувачів) та учасників та формує потрібні форми звітності для них згідно з умовами укладених договорів;

забезпечує обмін інформацією з отримувачами (юридичними особами/фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності), у разі технічної інтеграції з такими отримувачами на підставі укладених договорів;

забезпечує облік модулів безпеки, структурних підрозділів та платіжних пристроїв учасників Платіжної системи, які включені в роботу АПК Платіжної системи;

надає інформацію необхідну для розгляду і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;

інші функції Процесингового центру, що визначені нормативними актами;

        виконує функції Розрахункового центру платіжної системи Фінансовий Світ:

формує платіжні доручення за здійсненими учасниками операціями та після підтвердження учасниками Платіжної системи, які Платіжна організація направляє до Розрахункових банків для забезпечення розрахунків учасників з отримувачами переказів та розрахунків між учасниками Платіжної системи;

надає інформацію щодо ініційованих переказів за посередництвом учасників Платіжної системи;

складає для учасників потрібну звітність, інформаційні повідомлення про здійсненні Розрахунковими банками розрахунки між учасниками та здійсненні платежі учасниками на користь отримувачів;

формує для учасників реєстри прийнятих переказів та/або реєстри виплачених переказів;

надає реєстри здійсненних платежів на користь отримувачів, якщо це передбачено умовами укладених учасником Платіжної системи договорів з отримувачами;

надає інформацію необхідну для розгляду і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;

інші функції Розрахункового центру, що визначені нормативними актами;