Про нас

Про нас.

Загальні відомості про Платіжну систему:

ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (далі – Фінансовий Світ або Платіжна система) створена в 2009 році (дозвіл Національного банку України на здійснення діяльності, пов’язаної з  переказом коштів № 2 від 16.07.2009р.) та функціонує у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Основною функцією платіжної системи Фінансовий світ є забезпечення виконання платіжних операцій з переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті на території України згідно  формальних та стандартизованих домовленостей і загальних правилах щодо процесингу, клірингу та/або виконання розрахунків між учасниками Платіжної системи у відповідності до Закону України «Про платіжні послуги», інших нормативних актів та Правил роботи Платіжної системи Фінансовий Світ, що узгоджені Національним банком України (переглянути свідоцтво про узгодження ).

Платіжна система зареєстрована Національним банком України, шляхом внесення відповідних відомостей про Фінансовий Світ до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – Реєстр, відомості до якого вносяться Національним банком України згідно нормативних актів), що розміщений в мережі Інтернет та є загальнодоступним для перегляду на офіційному веб-сайті Національного банку України https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/a8f7174ad41944937cc9f604e3476ad8

 

За результатами 2022 року НБУ визнано Фінансовий Світ Важливою платіжною системою.

Оператором платіжної системи Фінансовий Світ (юридична особа, яка встановлює правила Платіжної системи Фінансовий Світ, виконує інші функції для забезпечення функціонування Платіжної системи Фінансовий Світ та несе відповідальність за діяльність цієї платіжної системи відповідно до її правил та вимог законодавства) є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (далі – Оператор або Платіжна організація. Код за ЄДРПОУ: 35780941. Місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 309), яке є небанківською фінансовою установою та має діючу ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, видану рішенням Національного банку України № 39 від 29.01.2016р.(переглянути витяг).

Відповідні відомості внесені Національним банком України до Реєстру.

Послуги з переказу коштів у платіжній системі Фінансовий світ надаються користувачам (ініціаторам, платникам, отримувачам) безпосередньо учасниками Платіжної системи, які згідно чинного законодавства мають право на надання платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, відомості про яких внесені Національним банком до Реєстру, та у відповідності до положень Правил роботи Платіжної системи Фінансовий Світ.

Опис організаційної структури Платіжної системи:

До складу платіжної системи Фінансовий Світ входять:

-  Оператор платіжної системи Фінансовий Світ, зі своїми структурними підрозділами: Процесинговим центром ВПС та Розрахунковим центром ВПС, де:

  • Процесинговий центр платіжної системи Фінансовий Світ - інформаційно-обчислювальним центр Платіжної системи, який виконує інформаційно-технічне обслуговування учасників та інших складових Платіжної системи, з метою забезпечення виконання ними функцій, передбачених Платіжною системою.;
  • Розрахунковий центр платіжної системи Фінансовий Світ - розрахунковий центр Оператора(Платіжної організації), що забезпечує підготовку та передачу інформації/документів для проведення розрахунків учасників Платіжної системи за здійсненними операціями з переказу коштів через Платіжну систему та через Розрахункові банки Платіжної системи;

- Учасники платіжної системи Фінансовий Світ - небанківські фінансові установи, що отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, а також банки, що отримали банківську ліцензію та уклали договір з Платіжною організацією про приєднання до Платіжної системи у якості учасника Платіжної системи.

Перелік учасників Платіжної систем Фінансовий Світ доступний для перегляду на офіційному веб-сайті Національного банку України - ПЕРЕГЛЯНУТИ;

- Розрахункові банки платіжної системи Фінансовий Світ - уповноважені Оператором (Платіжною організацією) банки, що відкривають рахунки учасникам Платіжної системи, для здійснення фінансових розрахунків між учасниками та користувачами Платіжної системи. Розрахунковими банками платіжної системи Фінансовий Світ є:

АТ “ОЩАДБАНК”(код за ЄДРПОУ 00032129);

АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” (код за ЄДРПОУ 13857564).

ПуАТ "КБ “АКОРДБАНК” (код за ЄДРПОУ 359609130).

- Технологічні оператори платіжних послуг (юридична особа, що надає Учасникам платіжної системи Фінансовий Світ послуги процесингу, клірингу або виконує операційні, інформаційні та інші технологічні функції, пов’язані з наданням платіжних послуг, без залучення коштів за платіжними операціями на свій рахунок), які зареєстровані Національним банком України та надають послуги для забезпечення роботи учасників, Платіжної системи та Оператор(Платіжної організації) відповідно до своїх функцій та договорів, укладених із Платіжною організацією;

- Користувачі платіжних послуг (далі - користувач) - фізична особа або юридична особа, яка отримує чи має намір отримати платіжну послугу, що виконується в Платіжній системі, як платник або отримувач (або обидва одночасно);

Оператор  здійснює діяльність з переказу коштів без відкриття рахунків у Платіжній системі на рівні з іншими учасниками.

Склад керівних органів Оператора Платіжної системи:

Керівними органами управління Оператора платіжної системи Фінансовий Світ є загальні збори учасників та виконавчий орган.

Загальні збори учасників Оператора є вищим органом управління. Відомості про склад учасників Оператора розміщені та загально доступні для перегляду в мережі Інтернет у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відомості про структуру власності Оператора можна переглянути ТУТ.

Виконавчим органом Оператора є Дирекція, що здійснює  управління поточною діяльністю Оператора. Відомості про склад Дирекції розміщено ТУТ.

Компетенція, порядок прийняття рішень керівними органами управління Оператора визначено статутом Оператора.

Види платіжних послуг, що надаються Платіжною системою:

Платіжна система Фінансовий Світ забезпечує проведення переказів коштів в національній валюті на території України, що ініційовані платниками(ініціаторами) через учасників Платіжної системи, для їх зарахування отримувачам та забезпечує здійснення розрахунків за цими переказами через Розрахункові банки.

Послуги з переказу коштів користувачам у Платіжній системі безпосередньо надаються її учасниками.

Види послуг з переказу коштів, що надаються учасниками Платіжної системи, в залежності від способу ініціювання переказу:

- за допомогою платіжного пристрою (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо), для проведення переказу у готівковій та/або безготівковій формі;

- через структурні підрозділи учасника, для проведення переказу у готівковій та/або безготівковій формі;

- за допомогою веб-сайту, Інтернет, мобільного додатку, для проведення переказу в безготівковій формі, в тому числі, але не виключно: із застосуванням платіжних карток (їх реквізитів);

- переказ безготівкових коштів за допомогою платіжного пристрою, веб-сайту, Інтернет, мобільного додатку із застосуванням документу для виплат.

Види послуг із переказу коштів, що надаються учасниками Платіжної системи, за цільовим призначенням (суттю операції) - учасники Платіжної системи здійснюють переказ коштів платників через визначені Платіжною організацією Розрахункові банки:

- проведення платежів з метою оплати товарів (робіт, послуг) Отримувачів, у тому числі, але не виключно: оплата житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг кабельного, цифрового та супутникового телебачення, послуг Інтернет-провайдерів тощо;

- погашення заборгованості фізичних осіб за отриманими в фінансових установах кредитами та відсотками за ними;

- перерахування на користь інших фізичних осіб грошових коштів шляхом використанням платіжних карток (їх реквізитів);

- зарахування на рахунки фізичних та юридичних осіб в банках із дотриманням вимог законодавства;

- виплати грошових коштів фізичним особам без відкриття рахунку;

- перерахування учасниками, що є агентами з розрахунків банків – емітентів електронних грошей, коштів на банківські рахунки користувачів під час приймання агентом з розрахунків електронних грошей в обмін на безготівкові кошти за правилами використання електронних грошей, що узгоджені з Національним банком України;

- проведення виплат грошових коштів отримувачам (фізичної особи (резидент) із зарахуванням суми переказу на рахунок та/або за реквізитами платіжної картки, юридичної особи (резидент) та фізичної особи – підприємця (резидент)) із зарахуванням суми переказу на їх рахунок (відкритий у будь-якому банку в Україні) або з видачою суми переказу готівкою виключно фізичній особі).

У випадках визначених законодавством, учасники Платіжної системи надають послуги з переказу коштів виключно після здійснення належної перевірки(верифікації) та/або верифікації особи користувача.

Учасник Платіжної системи зобов’язується відмовити користувачу в виконанні операції з переказу коштів через Платіжну систему у разі не заповнення ним даних та відомостей, що мають зазначатися у випадках та обсязі, передбачених законодавством України (в т.ч. але не виключно згідно вимог законодавства у сфері запобігання та протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму) і Правилами роботи Платіжної системи.

Операція з переказу коштів може бути проведена після ознайомлення платником-фізичною особою(ініціатором) з умовами публічного договору учасника Платіжної системи, який встановлює правила, обов'язкові для його сторін при укладенні і виконанні цього публічного договору, а саме: порядок та строки проведення переказів, розмір комісійної винагороди, принципи виконання документів на переказ та відкликання документів на переказ, порядок вирішення спорів тощо, а також передбачає згоду користувача - суб’єкта персональних даних на обробку його даних при здійсненні переказу коштів згідно з законодавством України. Ініціатор переказу на момент акцепту даного публічного договору цим надає згоду учаснику Платіжної системи на здійснення переказу грошових коштів на відповідних умовах.

Учасник Платіжної системи несе перед користувачем відповідальність, щодо проведення переказу коштів згідно Законів України «Про платіжні послуги», «Про захист персональних даних», тощо та умов укладеного з ним публічного договору.

Розрахунки за здійсненними переказами здійснюються Розрахунковим банком з рахунків учасників Платіжної системи, на підставі платіжних реєстрів, сформованих Оператором, а клірингові розрахунки між учасниками здійснюються шляхом виконання клірингових вимог, сформованих Оператором, на підставі договорів, укладених учасниками з Оператором та з Розрахунковим банком.

Для забезпечення переказу коштів, Платіжна система використовує:

  • інформаційні технології, що забезпечують формування, обробку, передачу, одержання та зберігання документів за операціями з переказу коштів, а також формування відповідних документів на переказ коштів в електронній формі.
  • систему захисту інформації, що забезпечує безперервний та достатній захист інформації щодо здійснення ініційованих операцій переказу коштів на всіх етапах її формування, обробки, передачі, одержання та зберігання.

Порядок (умови) здійснення переказу коштів без відкриття рахунку(здійснення платіжних операцій):

Переказ коштів здійснюється у порядку, що визначений у публічному договорі (далі – Публічна пропозиція) учасника Платіжної системи, з умовами якого платник(ініціатор) знайомиться(акцептує) під час ініціювання ним переказу коштів на екрані платіжного терміналу, на веб-сайті чи в мобільному додатку або за допомогою заяви на переказ готівки(платіжної інструкції), наданої платником (ініціатором) уповноваженому працівнику учасника Платіжної системи, після надання користувачу інформації, яку згідно Закону України «Про платіжні послуги» (зокрема, але не виключно згідно ст.30 цього Закону) до укладання договору про надання платіжних послуг зобов’язується надати учасник Платіжної системи.

Договір з користувачем- фізичною особою є укладеним після надання ним «Згоди з умовами договору» (яка є наданою користувачем, у разі вчинення ним усіх дій по ініціюванню платіжної операції та надання ним згоди учаснику Платіжної системи на виконання платіжної операції, якщо інше не визначено законом).

Переказ коштів здійснюється в межах встановлених законодавством строків.

Обмеження щодо суми коштів, яку може переказати платник(ініціатор), встановлюється учасником Платіжної системи згідно вимог чинного законодавства України, його внутрішніх положень та Правил роботи Платіжної системи та повідомляється користувачу учасником.

По завершенню ініціювання платежу платником(ініціатором), учасник Платіжної системи видає йому відповідний розрахунковий документ (квитанцію, чек , тощо), який відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій містить усі обов'язкові реквізити такого документа.

Згода на виконання платіжної операції (пов’язаних між собою платіжних операцій) може бути відкликана платником у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності платіжної інструкції. У разі відкликання згоди на виконання платіжної операції така платіжна операція вважається неакцептованою. У разі відкликання згоди на виконання пов’язаних між собою платіжних операцій такі подальші виконані платіжні операції вважаються неакцептованими.

Платіжна інструкція може бути відкликана тільки в повній сумі:

- платником - до моменту списання коштів з рахунку платника;

- платником - до настання дати валютування(зазначена платником у платіжній інструкції дата, починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача), за умови надання розпорядження про відкликання платіжної інструкції до кінця операційного часу 00:00 год., що передує даті валютування.

Після списання коштів з рахунку платника або настання дати валютування платіжної інструкції для ініціатора настає момент безвідкличності платіжної інструкції.

Учасник Платіжної системи не має права виконувати платіжну операцію, якщо платіжна інструкція відкликана.

Для відкликання платіжної інструкції користувач надає учаснику Платіжної системи розпорядження, інформацію щодо порядку подання якого надається користувачу цим учасником до укладання договору про надання платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку.

Учасник Платіжної системи має право відмовити користувачу у прийнятті наданої ним платіжної інструкції лише за наявності законних підстав для відмови. У цьому разі учасник Платіжної системи негайно повідомляє про це платника(ініціатора) із зазначенням причини відмови та обов’язковим посиланням на норми законодавства. У разі відмови Учасником Платіжної системи у прийнятті наданої платником(ініціатором) платіжної інструкції з будь-яких причин така платіжна інструкція вважається неприйнятою до виконання. Учасник Платіжної системи несе передбачену законодавством відповідальність за шкоду, заподіяну платнику(ініціатору) у разі відмови у прийнятті наданої ним платіжної інструкції без законних підстав.

Учасник Платіжної системи вважається таким, що виконав належним чином платіжну операцію, якщо така операція виконана на користь отримувача відповідно до унікального ідентифікатора, зазначеного ініціатором у платіжній інструкції, якщо інше не визначено законом.

Вартість послуг з переказу коштів, що надаються користувачам Платіжної системи (розмір комісійної винагороди / плати за здійснення операції) та загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити користувач, встановлюється учасником платіжної системи Фінансовий світ самостійно у відповідності до діючих ТАРИФІВ у Платіжній системі:

- вартість послуг з переказу коштів, що сплачуються платниками-фізичними особами при ініціювання переказу через платіжні пристрої, розраховується в залежності від виду послуг (постачальника послуг), суми платежу та демонструється ініціатору переказу на моніторі/екрані платіжного пристрою до внесення коштів/введення реквізитів платіжної картки та може становити становить від 0 гривень але не більше 1000,00 гривень за один переказ;

- вартість послуг з переказу коштів, що сплачуються користувачами-юридичними особами, визначається договором про надання послуг з переказу платежів, укладеним в письмовій формі між учасником Платіжної системи та користувачем-юридичною особою та може становити від 0 гривень та більше.

Найменування валют переказу коштів, що здійснюються в Платіжній системі: національна валюта України – гривня.

Наявність у клієнта(користувача) права на відмову від договору про надання фінансових послуг з переказу коштів та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Скасування переказу (відмова від договору) може здійснюватися на вимогу платником протягом 30 хвилин з моменту відправлення за місцем його відправлення через пункт надання фінансових послуг учасника Платіжної системи, у разі якщо переказ не був відправлений. Скасування переказу здійснюється на суму переказу та суму комісійної винагороди при пред’явленні платником паспорту або іншого документу, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, що засвідчує особу та документа на переказ Платіжної системи про здійснення операції переказу.

У разі допущення користувачем помилки при заповненні реквізитів документа на переказ платник звертається до відповідного учасника Платіжної системи, який надає йому послугу з переказу коштів, за контактним телефоном або адресою, що вказані на квитанції, з заявою (з усною або письмовою-складається за встановленою Правилами роботи Платіжної системи форою, що надається користувачу учасником Платіжної системи, який йому надає послугу з переказу коштів, в момент його звернення) для уточнення реквізитів та повторного проведення переказу, скасування або повернення переказу

Повернення коштів за незавершеним переказом, неналежним або помилковим переказом, що обліковуються на рахунку за нез'ясованими операціями з переказу, здійснюється учасником Платіжної системи за вибором користувача після його верифікації, ідентифікації, як готівкою, так і шляхом зарахування на зазначений платником рахунок в банку на підставі письмової заяви на повернення переказу з додатком до неї квитанції (чеку) про здійснення переказу готівки.

Повернення переказу (платежу) платнику, якщо переказ не був отриманий отримувачем, здійснюється за місцем відправлення переказу, на підставі заяви платника не раніше наступного дня з моменту здійснення відправлення переказу. Повернення переказу здійснюється на суму переказу при пред’явленні платником паспорту або іншого документу, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, що засвідчує особу та квитанції про здійснення операції переказу (платежу). Комісійна винагорода сплачена платником не повертається.

Отримувач має право розірвати договір в односторонньому порядку, шляхом направлення учаснику, з яким він укладений, письмового повідомлення, не пізніше ніж за 60 календарних днів до передбачуваної дати його розірвання. При цьому такий договір вважається розірваним з дати повного виконання сторонами своїх зобов’язань та проведення всіх взаєморозрахунків по договору про надання послуг з переказу коштів, якщо інші умови не будуть встановлені в такому договорі за спільною згодою отримувача та учасника. Якщо інше не визначено умовами договору, що укладається між учасником та отримувачем та якщо такі умови відповідають чинному законодавству та Правилам.

Користувач не має прав на дострокове виконання ним умов договору про дання послуг з переказу коштів.

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): не застосовується (обмеження відсутні). При цьому договори про надання послуг з переказу коштів, що укладається учасниками Платіжної системи з платниками шляхом приєднання користувача до договору про надання платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку як правило виконуються в момент ініціювання платником платежу.

Порядок внесення змін та доповнень до договору про надання платіжних послуг з переказу коштів:

Учасник Платіжної системи має право ініціювати внесення змін в Публічну пропозицію, повідомивши про це користувача не пізніше ніж визначено Публічною пропозицією до запланованої дати внесення таких змін, шляхом розміщення зазначеної інформації на офіційному вебсайті учасника Платіжної системи в мережі Інтернет або будь-яким іншим чином, що відповідає вимогам законодавства та забезпечує його доступність для перегляду користувачем, що визначається учасником. Якщо користувач, який отримав пропозицію про внесення змін до Публічної пропозиції незгоден із нею, користувач вправі відмовитись від Договору.

Збільшення фіксованої процентної ставки за договором про надання послуг з переказу платежів без письмової згоди споживача(користувача) фінансової послуг – є неможливим.

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги:

У разі ініціювання користувачем платежу з використанням електронних платіжних засобів або з метою зарахування платежу на електронний платіжний засіб, еквайринг за цими операціями здійснюється банком-еквайром, на підставі відповідного договору між учасником та банком-еквайром, при цьому користувач не сплачує будь-які кошти банку-еквайру, оскільки зазначені послуги сплачуються учасником самостійно(якщо інше не буде погоджено в договорі з користувачем), для можливості надання послуг користувачу.

Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами Платіжної системи:

Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між учасниками та користувачами (платниками, отримувачами) Платіжної систем, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними.

Користувачі (платники, отримувачі) Платіжної системи та/або інші заінтересовані особи, для з’ясування спорів внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язань учасником Платіжної системи, мають право звертатися із відповідним запитом до відповідного учасника Платіжної системи, з яким виник спір або до Оператора платіжної системи Фінансовий Світ.

Оператор Платіжної системи, Учасники Платіжної системи, які отримали відповідний запит про надання необхідної інформації, зобов'язані протягом 10 робочих днів розглянути цей запит та надати відповідь.

У випадку неможливості врегулювання спорів між учасником Платіжної системи та користувачами(платниками, отримувачами) Платіжної системи шляхом переговорів, для їх вирішення користувач може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності учасника платіжної системи) або суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються:

У разі нездатності своєчасного та повного завершення/виконання переказу коштів в платіжній системі Фінансовий Світ її учасником, за такими зобов’язаннями учасника Платіжної системи розрахунок проводить Платіжна організація, відповідно до умов укладених договорів про участь у Платіжній системі, між учасником та Оператором платіжної системи Фінансовий Світ, що гарантує своєчасне та в повному обсязі виконання учасником Платіжної системи взятих на себе зобов’язань з переказу коштів.

Адреса, за якою приймаються скарги Оператором від користувачів Платіжної системи:

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» - 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 309.

Інформація щодо номера контактного телефону, поштової адреси та адреси корпоративної електронної поштової скриньки Оператора Платіжної системи розміщена та доступна для перегляду ТУТ.

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Оператора Платіжної системи Фінансовий Світ:

Національний банк України

адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел: 0-800-505-240
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Посилання на розділ “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку - https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві

адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8
тел. (044) 486-54-86
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду